Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – PROGRAM PREVENCE

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA –  PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ

prevence

věkové omezení

žena /muž

výše příspěvku

informace

prevence karcinomu prsu

od 40 do 45 let

Ž

do 700 Kč

pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění; program je realizován na akreditovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz

prevence karcinomu prsu 

do 45 let

   Ž

do 300Kč

ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění; ženy absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře. Vyšetření mohou ženy využít na smluvních pracovištích určených pro provádění tohoto vyšetření.

Onkologie - Mark Medico

Kde zaparkovat?

na mape parkoviště "U studny"