slide main

Preventivní program pro rok 2016 Česká průmyslová ZP:

Prevence rakoviny prsu - mamografické nebo ultrasonografické vyšetření, až 300 Kč (změna od 1.7.2016 – příspěvek činí 500 KČ, platí pro doklady s datem vystavení 1.7. 2016 a novějšího data)

ČPZP v roce 2016 poskytuje  v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu

  • pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření
  • pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření
  • mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen nad 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

Vyšetření musí být provedeno na některém z pracovišť, která jsou k tomuto účelu akreditována. Seznam aktuálních vybraných zdravotnických zařízení je k dispozici na internetových stránkách Asociace mamodiagnostiků ČR www.mamo.cz. Žádostem o proplacení dokladů za vyšetření na neakreditovaných pracovištích nebude vyhověno.
Naše Mamma centrum je akreditované a najdete ho na mapě akreditovaných pracovišť na stránce  www.mamo.cz.

 

Onkologie - Mark Medico

Kde zaparkovat?

na mape parkoviště "U studny"